Now Playing Tracks

Already bought my Steelseries Pro Gaming Headset. UBOS ANG ALLOWANCE! LALO NG NAWALAN NG PAG-ASA MAGKAROON NG GIRLFRIEND!! WALA NA KASI PANLIBRE! LOL!

Bali susubukan ko siya ng tatlong araw, tapos kapag hindi ako nasiyahan, papalitan ko ng Diablo 3 Headset. Ang saya ko! Napawi ang kalungkutan ko sa pagkatalo ni Pacquiao!

77 notes

  1. claytonbacon said: Dapat yung THX 3D nalang! Same price lang niyan. Haha
To Tumblr, Love Pixel Union